Close

Water Separator

13 Tháng Chín, 2017 Bộ Tách-Xả nước, Parker

water_separatorTách nước dạng hạt ra khỏi hệ thống khí nén, xả bằng phao xả tự động không làm tổn thất áp trong hệ thống.

– Lưu lượng xả: từ 0.6 m³/min đến 421.5 m³/min.
– Kết nối Inlet/Outlet: Từ 1/4” đến DN300
– Áp suất làm việc max: 16 bar
– Phao xả tự động, không mất áp.
– Ứng dụng: Lắp đặt trên hệ thống khí nén

Technical Data Sheet

 

Bộ Tách-Xả nước Related