Close

Máy sấy hấp thụ

ofas_hl_oil_free

OFAS HL Oil Free

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương:  -40 °C (Standard) ;  -20 ºC ; -70 ºC (Option) – […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
cdas_hl_clean_dry

CDAS HL Clean Dry

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương: -40 °C (Standard) ;  -20 ºC; -70 ºC (Option) – Nhiệt […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm