Close
poly-mate

Fulflo Poly-Mate

– Cấp lọc: 0.5 μm đến 60μm. – Vật liệu: Polypropylene. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93°C – Lưu lượng tới 2.2 m³/h/10” – Diện…
Xem thêm
hca_enhanced_plus

HCA Enhanced Plus

– Vật liệu: Alloy 22 (Stainless Steel non-wetted parts) – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size emelent filter: 5″ – 10″ –…
Xem thêm
preudri_mpx

PNEUDRI MPX

– Lưu lượng: Từ 39 m³/min đến 141 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô. – Nhiệt độ môi trường làm việc max: 50 °C – Nhiệt độ làm việc lớn…
Xem thêm
proclear

PROCLEAR PP

– Cấp lọc: từ 0.6 μm đến 100 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.57 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
bevpor

BEVPOR PW

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
beer

Bevpor PW beer

Bevpor PW beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung…
Xem thêm
akp_series_housing

AKP Series

– Vật liệu: Polypropylene – Seal: EPDM – Áp suất làm việc max: 6.8 bar – Nhiệt độ làm việc: Từ 5 °C tới 38 °C – Size element filter: 10” –…
Xem thêm
fulflo_eb_bag_single_vessel

Fulflo EB Single Bag Filter Vessel

– Vật liệu: 304/316 Stainless Steel – Nhiệt độ làm việc max: 149 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 2” NPT – Flanges – Size filter bag: 31.2” – Ứng…
Xem thêm
bevpor

PEPLYN NE

– Cấp lọc: Từ 0.1 μm đến 50 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
beer

Prepor NG beer

Prepor NG beer được phát triển để loại bỏ vi sinh, nấm mốc nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung…
Xem thêm
carbon_mx

CARBOFLOW MX

Lọc khử mùi trong nước – Vật liệu lọc: Than hoạt tính. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C – Ứng dụng: Lọc xử lý nước, lọc uống cho…
Xem thêm
fulflo_m-series

Fulflo M Series Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 111 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 1” NPT –…
Xem thêm