Close
fulflo_high_pressure_vessel

Fulflo High Pressurre Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 31 bar – Nhiệt độ làm việc tới 204 °C – Kết nối Inlet/Outlet: ¾” NPT –…
Xem thêm
bevpor_ps

PEPLYN HA

– Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.7 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 135 °C –…
Xem thêm
preudri_midiplus

PNEUDRI MIDI Plus

– Lưu lượng: Từ 41 m³/h đến 299 m³/h. – Tái sinh bằng khí khô – Chế độ tiết kiệm năng lượng – Điều khiển: Điện (Electronic Control Timer),…
Xem thêm
peplyn_plus

PEPLYN PLUS

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 100 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
beer

Bevpor PH beer

Bevpor PH beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung…
Xem thêm
fulflo_tc

Fulflo TC Single Filter Vessel

– Vật liệu: 316 Stainless Steel – Lưu lượng: Từ 1.1 m³/h  đến 3.4 m³/h – Áp suất làm việc max: 13.8 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C –…
Xem thêm
ed4100_50

ED4100 – 50 bar

– Lưu lượng xả: Đến 60 000 m³/h – Kết nối Inlet/Outlet: G1/2” x G1/4” – NPT 1/2” x NPT 1/4” – 1xG3/4” – Áp suất max: 50 bar. – Nhiệt độ…
Xem thêm
swc1

Fulflo SWC

 – Cấp lọc: 1 μm đến 100μm. – Vật liệu: Polypropylene, Cotton – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 112 °C – Lưu lượng tới 1.1 m³/h/10” –…
Xem thêm
bevpor

BEVPOR PW

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
bevpor

PEPLYN NE

– Cấp lọc: Từ 0.1 μm đến 50 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
megaflow

Fulflo MegaFlow

– Cấp lọc:  0.5 μm đến 10 μm. – Vật liệu: Polypropylene microfi ber, Cellulose. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93 °C – Diện tích lọc tới…
Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GF

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 10 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việ liên tục max: 70 °C…
Xem thêm