Close
peplyn_air

PEPLYN AIR

– Cấp lọc: 1 μm – 5μm – 10μm – 25 μm – Vật liệu lọc: Meltblown Polypropylene – Size: 2.5″ – 5″ – 10″ – 20″…
Xem thêm
bevpor

BEVPOR MH

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.8 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
ed2000_series

ED2000 Series

– Lưu lượng xả: Từ 1.9 m³/min đến 388 m³/min – Kết nối Inlet/Outlet: G1/2” x 8 mm – G1/4” x 8 mm – G3/4” x 8 mm – Áp suất làm việc max: 16 […]
Xem thêm
es2000

ES2000 Series

Tách Dầu-Nước riêng biệt. Nước được xả trực tiếp ra môi trường không làm ô nhiễm môi trường. Dầu sẽ được tái chế hoặc phục vụ mục đích khác.…
Xem thêm
beer

Prepor NG beer

Prepor NG beer được phát triển để loại bỏ vi sinh, nấm mốc nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung…
Xem thêm
abso-mate

Fulflo Abso-Mate

– Cấp lọc: 0.2 μm, 0.45 μm, 1 μm, 2 μm, 5 μm, 10 μm, 20 μm, 40 μm, 70 μm. – Vật liệu: Polypropylene. – Nhiệt độ làm việc tới 93°C – Ứng dụng:…
Xem thêm
demi_hsl

Demi HSL

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size elemen filter: 2.5″ – 5″ – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm việc…
Xem thêm
peplyn_plus_bev

BEVEPOR WG

Loại bỏ hoàn toàn vi sinh trong nước cho các hệ thống lọc nước – Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.5 m²/10”…
Xem thêm
bevpor

PEPLYN NE

– Cấp lọc: Từ 0.1 μm đến 50 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
water_separator

Water Separator

Tách nước dạng hạt ra khỏi hệ thống khí nén, xả bằng phao xả tự động không làm tổn thất áp trong hệ thống. – Lưu lượng xả: từ 0.6 m³/min đến…
Xem thêm
pco2

PCO2 Carbon Dioxide Polishers

PCO2-Carbon Dioxide Polishers for the Beverage Industry. Lọc PCO2 loại bỏ độc tố tồn dư trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ CO2 mang lại sự yên tâm cho…
Xem thêm
hsa_plus

HSA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″…
Xem thêm