Close
demi_hsv_plus_vent

Demi HSV Plus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Nhiệt độ làm việc max: 150 °C – Độ bóng bề…
Xem thêm
bevpor

PEPLYN HD

– Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.3 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 135 °C –…
Xem thêm
fulflo_eb_bag_multi_vessel

Fulflo EB Multi Bag Filter Vessel

– Vật liệu: 304 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 10.3 bar – Nhiệt độ làm việcmax: 149 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 4” Flanges – Size filter…
Xem thêm
pco2

PCO2 Carbon Dioxide Polishers

PCO2-Carbon Dioxide Polishers for the Beverage Industry. Lọc PCO2 loại bỏ độc tố tồn dư trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ CO2 mang lại sự yên tâm cho…
Xem thêm
hca_enhanced_plus

HCA Enhanced Plus

– Vật liệu: Alloy 22 (Stainless Steel non-wetted parts) – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size emelent filter: 5″ – 10″ –…
Xem thêm
propleat_pp

PROPLEAT PP

– Cấp lọc: Từ 0.8 μm đến 12 μm – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 2.2 m²/40” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C…
Xem thêm
zva_multi

ZVA Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM FDA grade – Số lượng element filter: 3 – 5 – 9 – 15 – Size emelent filter: 10″ – 20″…
Xem thêm
bevpor_ps

BEVPOR PS

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
ak_series

AK Series Single Filter Housing

– Vật liệu: SS304 / SS304L – SS316 / SS316L – Áp suất làm việc max: 7 bar – Nhiệt độ làm việc tới 75 0C – Kết nối Inlet/Outlet: ¾” – 1” NPT…
Xem thêm
ip50

OIL-X IP50 ADVANTAGE

Phù hợp với tiêu chuẩn của FDA sử dụng trong các ngành Food/Beverage/Pharmaceutical/P.E.T. – Lưu lượng: Từ 1.8 m³/min đến 57.9 m³/min – Áp suất làm việc…
Xem thêm
proclear

PROPOR BR

– Cấp lọc: 0.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.55 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ…
Xem thêm
bevpor

BEVPOR MH

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.8 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm