Close

Vỏ lọc

ak_series

AK Series Single Filter Housing

– Vật liệu: SS304 / SS304L – SS316 / SS316L – Áp suất làm việc max: 7 bar – Nhiệt độ làm việc tới 75 0C – Kết nối Inlet/Outlet: ¾” – 1” NPT (F), […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
trufluor

Trufluor Plus Filter Housing

– Vật liệu: High Purity PFA – Lưu lượng: Tới 5.6 m³/h – Áp suất làm việc max: 6.9 bar – Nhiệt độ làm việc max: 90 °C – Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F), option […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
trufluor

Trufluor Filter Housing

– Vật liệu: Polyvinylidene Fluoride – Lưu lượng: Tới 3.4 m³/h – Áp suất làm việc max: 5.2 bar – Nhiệt độ làm việc max: 95 °C – Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F) – Size […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
parmax_housing

ParMax Multi Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 304/316 Stainless Steel – Lưu lượng: Từ 80 m³/h đến 2175 m³/h – Áp suất làm việc max: 20.7 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hs_series

HS Series Filter Housing

– Vật liệu: 304/316 Stainless Steel – Lưu lượng: Tới 23.8 m³/h – Áp suất làm việc max: 15 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F), JIS […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_tc

Fulflo TC Single Filter Vessel

– Vật liệu: 316 Stainless Steel – Lưu lượng: Từ 1.1 m³/h  đến 3.4 m³/h – Áp suất làm việc max: 13.8 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_mp

Fulflo MP Multi Filter Vessel

– Vật liệu: 304L/316L Stainless Steel – Lưu lượng: Từ 25 m³/h  đến 800 m³/h – Áp suất làm việc max: 10.3 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_m-series

Fulflo M Series Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 111 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 1” NPT – Size element filter: 10” […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_high_pressure_vessel

Fulflo High Pressurre Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 31 bar – Nhiệt độ làm việc tới 204 °C – Kết nối Inlet/Outlet: ¾” NPT – Size element filter: 10” […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_eh_single_vesel

Fulflo EH Single Filter Vessel

– Vật liệu: 304/316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 6.9 bar – Nhiệt độ làm việc tới 149 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 1” NPT – Size element filter: 10” – 20” […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_bssb

Fulflo BSSB Filter Vessel

– Vật liệu: Stainless Steel 316 – Áp suất làm việc max: 12.1 bar – Nhiệt độ làm việc tới 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F), Flanges – Size element filter: 10” – […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_b

Fulflo B Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel – Áp suất làm việc max: 10.3 bar – Nhiệt độ làm việcmax: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F) – Ứng dụng: Lọc khí nén, Lọc nước, Lọc […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm