Close

Lọc Bia – Rượu

bevpor_wine

BEVPOR PH WINE

BEVPOR PH WINE lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của rượu trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

8 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
beer

Prepor NG beer

Prepor NG beer được phát triển để loại bỏ vi sinh, nấm mốc nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. – Cấp […]

7 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
bevpor_wine

BEVPOR PS WINE

BEVPOR PS WINE lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của rượu trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_wine

BEVPOR NG WINE

BEVPOR NG WINE lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của rượu trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
peplyn_plus_bev

Prepor PP beer

Prepor PP beer được sử dụng trong các công đoạn lọc ổn định bia (Pre-stabilization) nhằm loại bỏ đáng kể lượng vi sinh có hại trong bia. – Cấp lọc: 0.6 μm – 1 μm […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
beer

Peplyn TF beer

Peplyn TF  beer lọc cặn trong lọc bia. – Cấp lọc: 5 μm – 10 μm – 15 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene – Diện tích lọc: 0.7 m²/10” – Hiệu suất lọc đạt 99.99% […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
peplyn_plus_bev

Peplyn Plus

Lọc Peplyn PLus được sử dụng trong công đoạn lọc ổn định (Pre-stabilization) trong dây chuyền sản xuất bia nói riêng và công nghiệp giải khát nói chung. – Cấp lọc: Từ 0.6 μm, đến 100 μm. […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
beer

Bevpor PW beer

Bevpor PW beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
beer

Bevpor PS beer

Bevpor PS beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
beer

Bevpor PH beer

Bevpor PH beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển. […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm