Close

Vỏ lọc nước

demi_hsl

Demi HSL

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size elemen filter: 2.5″ – 5″ – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hcl_enhanced_plus

HCL

– Vật liệu: Alloy 22 (Stainless Steel non-wetted parts) – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″. – Áp suất làm việc […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hil_plus

HIL Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Áp suất làm việc max: 16 bar […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hsl_plus

HSL Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Áp suất làm việc max: […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
vil_multi

VIL Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM – Số lượng element filter: 3 – 5 – 8 – 12. – Size element filter: 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Áp suất […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
vsh_multi

VSH Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: Silicon – Số lượng element filter: 3 – 5 – 8 – 12 – 18 – 24 – 30. – Size element filter: 10″ – 20″ – […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
vsl_multi

VSL Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM – Số lượng element filter: 3 – 5 – Size element filter: 10″ – 20″ – 30″ – Áp suất làm việc max: 7 bar – […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm