Close

Lọc vi sinh

tetpor_ii

High flow TETPOR II

– Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Polytetrafluoroethylene PTFE. – Diện tích lọc: 0.9 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 60 °C – Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, mỗi lần […]

8 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
bio_x

High flow BIO-X

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: PTFE Impregnated Borosilicate Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.38 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C – Thanh trùng 120 lần tại 142 […]

8 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
bio-x_ii

BIO-X II

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: Borosilicate Glass Microfibre. – Nhiệt độ làm việc tới: 200 °C – Thanh trùng 100 lần tại 142 °C, mỗi lần 30 phút. – Ứng dụng: Loại […]

8 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
tetpor_air

TETPOR AIR

– Cấp lọc: 0.2 μm. – Vật liệu lọc: Expanded PTFE. – Size: Syringe – Demicap – Murus – Cartridges. – Diện tích lọc: 0.77 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
peplyn_air

PEPLYN AIR

– Cấp lọc: 1 μm – 5μm – 10μm – 25 μm – Vật liệu lọc: Meltblown Polypropylene – Size: 2.5″ – 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – Diện tích lọc: 0.49 m²/10” […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
prepor_gf

High flow Tetpor H.T

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: Expepanded PTFE – Diện tích lọc: 0.9 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 100 °C – Thanh trùng 120 lần tại 142 °C, mỗi lần 30 […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prepor_gf

High flow PREPOR GFA

– Cấp lọc:  1 μm – Vật liệu lọc: Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.48 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C – Ứng dụng: Loại bỏ vi sinh trong khí nén […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bio-x-vent

High flow BIO-X VENT

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: PTFE Impregnated  Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.2 m²/5” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C – Thanh trùng 100 lần tại 142 °C, mỗi […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm