Close

Máy sấy hấp thụ

preudri_midiplus

PNEUDRI MIDI Plus

– Lưu lượng: Từ 41 m³/h đến 299 m³/h. – Tái sinh bằng khí khô – Chế độ tiết kiệm năng lượng – Điều khiển: Điện (Electronic Control Timer), khí nén (Fully Preumatic control) – […]

18 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
mxle

PNEUDRI MXLE ADVANTAGE

– Lưu lượng: Từ 408 m³/h đến 2040 m³/h – Tái sinh bằng bơm hút chân không, chỉ tốn thất áp trong thể tích của máy – Công suất bơm hút chân không: Từ 3 […]

28 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
crd2

Máy sấy lạnh CRD2

– Lưu lượng: Từ 4 m³/min đến 180 m³/min tại dewpoint + 3 °C – Nhiệt độ môi trường max: 50 °C – Nhiệt độ khí nén làm việc max: 60 °C – Nhiệt độ […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
preudri_mpx

PNEUDRI MPX

– Lưu lượng: Từ 39 m³/min đến 141 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô. – Nhiệt độ môi trường làm việc max: 50 °C – Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 50 °C – […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
pneudri_dh

PNEUDRI DH

– Lưu lượng: Từ 238 m³/h đến 4756 m³/h. – Tái sinh bằng khí khô – Nhiệt độ môi trường làm việc max: 50 °C – Nhiệt độ khí nén làm việc max: 50 °C […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
preudri_midas

PNEUDRI MiDAS

– Lưu lượng: Từ 5.1 m³/h đến 34 m³/h. – Tái sinh bằng khí khô – Nhiệt độ môi trường max: 50 °C – Nhiệt độ khí nén làm việc max:  50 °C – Nhiệt […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
preudri_mx1

PNEURI MX

– Lưu lượng: Từ 408 m³/h đến 6120 m³/h – Tái sinh bằng khí khô – Nhiệt độ môi trường:  5 °C  –  50 °C – Nhiệt độ khí nén làm việc:  2 °C  – […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm