Close

Máy sấy lạnh PST-PSH-50Hz

27 Tháng Hai, 2019 Máy sấy lạnh, Parker Hiross

pst-dryer

– Lưu lượng: Từ 3 m³/min đến 120 m³/min tại dewpoint + 3 °C
– Nhiệt độ môi trường max: 50 °C
– Nhiệt độ khí nén làm việc max: 65 °C
– Nhiệt độ điểm sương là: +3 °C , +5 °C, +7 °C
– Gas lạnh R407C.
– Áp suất làm việc max: 14 bar – 50 bar
– Xả nước tự động không mất  áp
– Chế độ tiết kiệm năng lượng (Energy saving)

Technical Data Sheet

Technical data PoleStar Smart® – 14 bar max:

PST075 PST095 PST120 PST140 PST180 PST220 PST260 PST300 PST350 PST460
PST520 PST630 PST750 PST900 PST1200 PST1500 PST1800 PST2400 PST3000 PST3600

Technical data PoleStar Smart HP® – 50 bar max:

PSH030 PSH045 PSH065 PSH090 PSH120 PSH160 PSH200 PSH230
PSH290 PSH380 PSH460 PSH630 PSH800 PSH1000 PSH1200