Close

Ruột lọc

parmax_r_bev

ParMax-R Specical for Food and Bevrage

– Cấp lọc: 1 μm – 3 μm – 4.5 μm – 10 μm – 20 μm – 40 μm. – Lưu lượng: Tới 80 m³/h/60” – Vật liệu: Polypropylene – Chênh áp max: 4.8 […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
steelflow

Steelflow

– Cấp lọc:  0.5 μm đến 40 μm. – Vật liệu: 316L Stainless Steel – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 371 °C – Diện tích lọc tới 0.17 m²/10” – Lưu lượng tới […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
parmax-r

ParMax-R High Flow

– Cấp lọc:  1 μm – 2 μm – 3 μm – 4.5 μm – 10 μm – 20 μm – 40 μm. – Vật liệu: Polypropylene, Glass Fiber – Lưu lượng: Tới 80 m³/h/60” […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
parmax

Fulflo ParMax

– Cấp lọc: 0.8 μm – 1 μm – 3 μm – 4.5 μm – 10 μm – 20 μm – 40 μm – 90 μm. – Vật liệu: Polypropylene, Glass Fiber – Lưu lượng: […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
metallic

Fulflo Metallic

– Cấp lọc:  Từ 0.2 μm đến 840 μm. – Vật liệu: 100% Stainless Steel – Nhiệt độ làm việc liên tục max:  816 °C – Diện tích lọc tới 0.15 m²/10” – Lưu lượng […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
valuebond

ValueBond Absolute

– Cấp lọc: Từ 0.5 μm đến 100 μm. – Vật liệu: Polypropylene fiber – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 80 °C – Ứng dụng: R.O membrane pre-Filter, Lọc nước, lọc hóa chất, […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
glass-mate1

Glass-Mate

– Cấp lọc: 0.2 μm đến 20 μm. – Vật liệu: Borosilicate microfi berglass – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93 °C  –  135 °C – Ứng dụng: R.O membrane Pre-Filtration, Lọc nước,  […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
swc1

Fulflo SWC

 – Cấp lọc: 1 μm đến 100μm. – Vật liệu: Polypropylene, Cotton – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 112 °C – Lưu lượng tới 1.1 m³/h/10” – Ứng dụng: R.O membrane pre-Filter, Lọc […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
probond

Fulflo ProBond

– Cấp lọc: 1 μm đến 100μm. – Vật liệu: Polyester, Phenolic – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 112 °C – Lưu lượng tới 1.1 m³/h/10” – Ứng dụng: Lọc axit hữu cơ, […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
poly-mate_plus

Fulflo Poly-Mate Plus

– Cấp lọc: 0.25 μm đến 100μm. – Vật liệu: Polypropylene microfiber – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93°C – Lưu lượng tới 2.2 m³/h/10” – Ứng dụng: R.O membrane pre-Filter, Lọc nước; […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
poly-mate

Fulflo Poly-Mate

– Cấp lọc: 0.5 μm đến 60μm. – Vật liệu: Polypropylene. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93°C – Lưu lượng tới 2.2 m³/h/10” – Diện tích lọc tới 0.6 m²/10” – Ứng […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
megaflow

Fulflo MegaFlow

– Cấp lọc:  0.5 μm đến 10 μm. – Vật liệu: Polypropylene microfi ber, Cellulose. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 93 °C – Diện tích lọc tới 5.6 m²/40″ – Lưu lượng […]

18 Tháng Chín, 2017

Xem thêm