Close

Lọc hơi nóng

steam

Steam Filter Cartridges

Lọc hơi nóng – Steam filters – Lưu lượng; Từ 21 kg/h đến 3750 kg/h – Cấp lọc: 1 μm – 5 μm – 25 μm – Vật liệu: 316L stainless steel – Nhiệt độ làm […]

7 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
vis_filter_housing-1

VIS Filter Housing

Vỏ lọc hơi nóng High flow steam. – Lưu lượng: Từ 150 kg/h đến 3750 kg/h tại áp suất 1 bar. Technical Data Sheet

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm