Close

Túi lọc

fulflo_eb_bag_single_vessel

Fulflo EB Single Bag Filter Vessel

– Vật liệu: 304/316 Stainless Steel – Nhiệt độ làm việc max: 149 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 2” NPT – Flanges – Size filter bag: 31.2” – Ứng dụng: Lọc nước, Lọc hóa dầu, […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_eb_bag_multi_vessel

Fulflo EB Multi Bag Filter Vessel

– Vật liệu: 304 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 10.3 bar – Nhiệt độ làm việcmax: 149 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 4” Flanges – Size filter bag: 31.5” (4 túi – […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
fulflo_cb_bag_vessel

Fulflo CB Single Bag Filter Vessel

– Vật liệu: Cacbon Steel, 304/316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 12.1 bar – Nhiệt độ làm việcmax: 204 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 2″ NPT (F) – Size filter bag: 17.5” […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
xlh_bags

Fulflo XLH Filter Bags

– Cấp lọc: Từ 0.5 μm – 1 μm – 2.5 μm – 10 μm – 25 μm – Vật liệu: Polypropylene microfiber – Lưu lượng tới 5.6 m³/h – Nhiệt độ làm việc max: 94 °C […]

13 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
bag_filter

Fulflo Filter Bags

– Cấp lọc: Từ 1 μm đến 800 μm – Vật liệu: Polyester, Plypropylene, Viscose Rayon, Nomex, Multifilament Nylon, Multifilament Polyester – Lưu lượng: Tới 80 m³/h – Nhiệt độ làm việc: Tới 220 °C […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm