Close

Vỏ lọc khí

demi_hba_plus

Demi HBA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
demi_hfi_plus

Demi HIF Plus

 – Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
demi_hsa_plus

Demi HSA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
demi_hsi_plus_vent

Demi HSI PLus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ bóng bề mặt: 0.25 μm Ra and Electropolished […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
demi_hsv_plus_vent

Demi HSV Plus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Nhiệt độ làm việc max: 150 °C – Độ bóng bề mặt: 0.25 μm Ra and Electropolished […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hba_plus

HBA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – 40″  – Áp suất làm việc max: 16 bar – Nhiệt độ làm […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hca_enhanced_plus

HCA Enhanced Plus

– Vật liệu: Alloy 22 (Stainless Steel non-wetted parts) – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size emelent filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – Áp suất làm việc […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
high_pressure_enhanced

High Pressure Enhanced

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade| – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 2.5″ – 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – Áp suất làm việc max: […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hsa_plus

HSA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Áp suất làm việc lên […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hsi_plus_vent

HSI PLus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Nhiệt độ làm việc max: […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
hsv_plus_vent

HSV Plus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″ – 40″ – Nhiệt độ làm việc max: […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
zva_multi

ZVA Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM FDA grade – Số lượng element filter: 3 – 5 – 9 – 15 – Size emelent filter: 10″ – 20″ – 30″ – Áp suất […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm