Electronic Condensate Drains

– Lưu lượng xả: Từ 150 m³/min đến 900 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 3/8” – Áp suất lớn max: 16 bar – 50 bar – Cài đặt thời gian Đóng – Mở […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm