Close

Parker Zander

hyperdrain

Hyperdrain

– Lưu lượng xả: Từ 90 m³/min đến 600 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 1” – Áp suất làm việc max: 16 bar – 51 bar – Lắp đặt trên hệ thống khí […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
ofas_hl_oil_free

OFAS HL Oil Free

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương:  -40 °C (Standard) ;  -20 ºC ; -70 ºC (Option) – […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
ed_drain

Electronic Condensate Drains

– Lưu lượng xả: Từ 150 m³/min đến 900 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 3/8” – Áp suất lớn max: 16 bar – 50 bar – Cài đặt thời gian Đóng – Mở […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
cdas_hl_clean_dry

CDAS HL Clean Dry

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương: -40 °C (Standard) ;  -20 ºC; -70 ºC (Option) – Nhiệt […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm