Close

Lọc nước

peplyn_plus

PEPLYN PLUS

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 100 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
tetpor_plus

TETPOR PLUS

– Cấp lọc: Từ 0.01 μm đến 1 μm. – Vật liệu lọc: Polytetrafluoroethylene. – Nhiệt độ làm việc tới: 125 °C – Nhiệt độ thanh trùng tới: 142 °C – Diện tích lọc: 0.63 […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prosteel

PROSTEEL N

– Cấp lọc: Từ 5 μm đến 100 μm. – Vật liệu lọc: 316L Stainless Steel – Diện tích lọc: 0.05 m²/10” và 0.13 m²/10” – Kết cấu: Wrapped / Pleated – Nhiệt độ làm việc tới: […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prosteel

PROSTEEL A

– Cấp lọc: Từ 3 μm, 5 μm, 10 μm. – Vật liệu lọc: 316L Stainless Steel – Diện tích lọc: 0.05 m²/10” và 0.13 m²/10” – Kết cấu: Wrapped / Pleated – Nhiệt độ làm việc […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prospun

PROSPUN

– Cấp lọc: Từ 0.5 μm đến 75 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Nhiệt độ làm việc tới: 60 °C – Nhiệt độ thanh trùng tới: 60 °C – Ứng dụng: Lọc nước […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
propleat_pp

PROPLEAT PP

– Cấp lọc: Từ 0.8 μm đến 12 μm – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 2.2 m²/40” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 121 […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_ps

PREPOR PES

– Cấp lọc: Từ 0.04 μm đến 0.8 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.69 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

PREPOR GP

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 10 μm. – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GF

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 10 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việ liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh […]

8 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
peplyn_plus_bev

BEVEPOR WG

Loại bỏ hoàn toàn vi sinh trong nước cho các hệ thống lọc nước – Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.5 m²/10” – Nhiệt độ làm […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
carbon_mx

CARBOFLOW MX

Lọc khử mùi trong nước – Vật liệu lọc: Than hoạt tính. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C – Ứng dụng: Lọc xử lý nước, lọc uống cho gia đình, lọc […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

PEPLYN NE

– Cấp lọc: Từ 0.1 μm đến 50 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Ứng dụng: Lọc nước […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm