Close

Thiết bị kiểm tra ruột lọc

aptk1

Breathing Air Purity Test Kit

Kiểm tra hàm lượng Oxygen, Carbon dioxide (CO2), Carbon monixide (CO), Oil mist / vapour, Odour / Taste, Water (Liquid) và Water (Vapour) trong khí nén theo tiêu chuẩn Europe, USA, Canada, Australia. Technical Data […]

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
valaidata

VALAIDATA II

Kiểm tra ruột lọc khí nén thanh trùng Technical Data Sheet

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
porcheck

PORCHECK

Kiểm tra ruột lọc cho ngành Dược Phẩm Technica Data Sheet

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm
bevcheck

BEVCHECK

Kiểm tra tính đồng bộ của ruột lọc. Technical Data Sheet

14 Tháng Chín, 2017

Xem thêm