Close

Technical Data Sheet

bio_x

Sterile gas filter cartridges, HIGH FLOW BIO-X

Lọc khí vô trùng, kiểm soát vi sinh trong khí nén. Technical Data Sheet ZCHB-BT Lọc khí thanh trùng Loại Filter Cartridges Vật liệu lọc PTFE Cấp lọc 0.01 µm Chiều dài 2.5” O-ring Silicone […]

24 Tháng Bảy, 2017

Xem thêm