Hyperdrain

– Lưu lượng xả: Từ 90 m³/min đến 600 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 1” – Áp suất làm việc max: 16 bar – 51 bar – Lắp đặt trên hệ thống khí […]

6 Tháng Chín, 2017

Xem thêm