Close

Fulflo TC Single Filter Vessel

13 Tháng Chín, 2017 Chuyên Mục Khác, Parker, Vỏ lọc

fulflo_tc– Vật liệu: 316 Stainless Steel
– Lưu lượng: Từ 1.1 m³/h  đến 3.4 m³/h
– Áp suất làm việc max: 13.8 bar
– Nhiệt độ làm việc max: 121 °C
– Kết nối Inlet/Outlet: NPT (F)
– Size element filter: 10” – 20” – 30”
– Ứng dụng: Lọc nước, dung môi, hóa chất

Technical Data Sheet