Close

PREPOR GF

7 Tháng Tám, 2017 Lọc nước ngành Thực phẩm - Đồ uống, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

prepor_gf– Cấp lọc: 0.6 μm, 1 μm.
– Vật liệu lọc: Glass Microfibre.
– Diện tích lọc: 0.6 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C
– Nhiệt độ thanh trùng max: 121 °C
– Ứng dụng: Lọc cho ngành thực phẩm.

Technical Data Sheet

Lọc nước ngành Thực phẩm - Đồ uống Related