Close

Fulflo EB Multi Bag Filter Vessel

13 Tháng Chín, 2017 Parker, Túi lọc

fulflo_eb_bag_multi_vessel– Vật liệu: 304 Stainless Steel
– Áp suất làm việc max: 10.3 bar
– Nhiệt độ làm việcmax: 149 °C
– Kết nối Inlet/Outlet: 4” Flanges
– Size filter bag: 31.5” (4 túi – 6 túi)
– Ứng dụng: Lọc nước, Lọc hóa dầu, Lọc dung môi, Lọc dầu thủy lực,…

Technical Data Sheet

Parker Related