Close

PNEURI MX

18 Tháng Chín, 2017 Máy sấy hấp thụ, Parker Domnick Hunter

preudri_mx1– Lưu lượng: Từ 408 m³/h đến 6120 m³/h
– Tái sinh bằng khí khô
– Nhiệt độ môi trường:  5 °C  –  50 °C
– Nhiệt độ khí nén làm việc:  2 °C  –  50 °C
– Nhiệt độ điểm sương là: -40 °C (Standard); -20 °C;  -70 °C (Option)
– Áp suất khí nén làm việc: 4 bar  –  13 bar
– Màn hình điều khiển hiển thị (Advanced Controller)

– Chế độ tiết kiệm năng lượng (Advanced Controller)
– Độ ồn < 75 dB.

Technical Data Sheet

MXS102C MXS103C MXS103 MXS104 MXS105 MXS106 MXS107 MXS108
MXA102C MXA103C MXA103 MXA104 MXA105 MXA106 MXA107 MXA108
MXP102C MXP103C MXP103 MXP104 MXP105 MXP107 MXP107 MXP108
Máy sấy hấp thụ Related