Close

PROCLEAR GF

7 Tháng Tám, 2017 Lọc nước ngành dược, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

proclear– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 10 μm
– Vật liệu lọc: Glass Microfibre.
– Diện tích lọc: 0.56 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C
– Nhiệt độ nước thanh trùng max: 90 °C
– Thanh trùng 10 lần tại 121 °C,  mỗi lần 30 phút.
– Ứng dụng: Lọc nước cho ngành dược phẩm.

Technical Data Sheet

Lọc nước ngành dược Related