Close

CDAS HL Clean Dry

6 Tháng Chín, 2017 Máy sấy hấp thụ, Parker Zander

cdas_hl_clean_dry– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min.
– Tái sinh bằng khí khô
– Hiển thị dewpoint
– Nhiệt độ điểm sương: -40 °C (Standard) ;  -20 ºC; -70 ºC (Option)
– Nhiệt độ môi trường max: 50 ºC
– Nhiệt độ làm việc max: 50 ºC
– Áp suất làm việc: Từ 4 bar đến 16 bar.
– Độ ồn < 75 dB.

Technical Data Sheet

Máy sấy hấp thụ Related