Close

Fulflo EH Single Filter Vessel

13 Tháng Chín, 2017 Parker, Vỏ lọc

fulflo_eh_single_vesel– Vật liệu: 304/316 Stainless Steel
– Áp suất làm việc max: 6.9 bar
– Nhiệt độ làm việc tới 149 °C
– Kết nối Inlet/Outlet: 1” NPT
– Size element filter: 10” – 20”
Ứng dụng: Lọc nước, Lọc hóa dầu, Lọc dung môi, Lọc dầu thủy lực,…

Technical Data Sheet

Parker Related