Close

Bevpor PW beer

7 Tháng Tám, 2017 Lọc Bia - Rượu, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

beerBevpor PW beer lọc loại bỏ nấm men và các vi sinh vật khác nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung chuyển.

– Cấp lọc: 0.45 μm –  0.65 μm.
– Vật liệu lọc: Polyethersulphone
– Diện tích lọc: 0.6 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C
– Nhiệt độ thanh trùng max: 130 °C
– Nhiệt độ nước thanh trùng max: 90 °C

Technical Data Sheet

Lọc Bia - Rượu Related