Close

OIL-X IP50 ADVANTAGE

7 Tháng Mười, 2017 Lọc khí nén, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

ip50Phù hợp với tiêu chuẩn của FDA sử dụng trong các ngành Food/Beverage/Pharmaceutical/P.E.T.

– Lưu lượng: Từ 1.8 m³/min đến 57.9 m³/min
– Áp suất làm việc max: 50 bar
– Nhiệt độ làm việc max: 100 °C.

– Cấp AO: Lọc bụi tới 1 μm, hàm lượng dầu còn lại: 0.6 mg/m³ tại 21°C.
– Cấp AA: Lọc bụi tới 0.01 μm, hàm lượng dầu còn lại: 0.01 mg/m³ tại 21°C
– Cấp AR: Lọc hạt khô tới 1 μm.
– Cấp AAR: Lọc hạt khô tới 0.01 μm.
– Cấp ACS: Lọc bỏ mùi và hơi dầu, hàm lượng dầu còn lại: 0.003 mg/m³ tại 21°C

Technical Data Sheet

K009AO K003AO K145AO K220AO
K009AA K003AA K145AA K220AA
K009ACS K003ACS K145ACS K220ACS
Lọc khí nén Related