Close

High flow BIO-X

8 Tháng Mười, 2017 Lọc vi sinh, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

bio_x– Cấp lọc: 0.01 μm
– Vật liệu lọc: PTFE Impregnated Borosilicate Glass Microfibre.
– Diện tích lọc: 0.38 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C
– Thanh trùng 120 lần tại 142 °C, mỗi lần 30 phút.
– Ứng dụng: Loại bỏ vi sinh trong khí nén cho ngành thực phẩm, dược phẩm, đồ uống…

Technical Data Sheet

ZCHB-BT ZCHB-BZ ZCHB-AT ZCHB-AZ
ZCHB-KC ZCHB-1C ZCHB-2C ZCHB-3C
Lọc vi sinh Related