Close
maxguard

Fulflo MaxGuard

– Cấp lọc:  0.5 μm đến 70 μm. – Vật liệu: Polypropylene, Cellulose. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 80 °C – Lưu lượng: Tới 20.5…
Xem thêm
hca_enhanced_plus

HCA Enhanced Plus

– Vật liệu: Alloy 22 (Stainless Steel non-wetted parts) – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size emelent filter: 5″ – 10″ –…
Xem thêm
ed4100_50

ED4100 – 50 bar

– Lưu lượng xả: Đến 60 000 m³/h – Kết nối Inlet/Outlet: G1/2” x G1/4” – NPT 1/2” x NPT 1/4” – 1xG3/4” – Áp suất max: 50 bar. – Nhiệt độ…
Xem thêm
propleat_pp

PROPLEAT PP

– Cấp lọc: Từ 0.8 μm đến 12 μm – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 2.2 m²/40” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C…
Xem thêm
ak_series

AK Series Single Filter Housing

– Vật liệu: SS304 / SS304L – SS316 / SS316L – Áp suất làm việc max: 7 bar – Nhiệt độ làm việc tới 75 0C – Kết nối Inlet/Outlet: ¾” – 1” NPT…
Xem thêm
beer

Prepor NG beer

Prepor NG beer được phát triển để loại bỏ vi sinh, nấm mốc nhằm bảo vệ chất lượng cũng như hương vị của bia trong quá trình đóng gói, bảo quản và trung…
Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GP

– Vật liệu lọc: Glass Microfibre, Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.37 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng…
Xem thêm
bio_x

High flow BIO-X

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: PTFE Impregnated Borosilicate Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.38 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C…
Xem thêm
prepor_gf

High flow PREPOR GFA

– Cấp lọc:  1 μm – Vật liệu lọc: Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.48 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C – Ứng dụng: Loại bỏ…
Xem thêm
swc1

Fulflo SWC

 – Cấp lọc: 1 μm đến 100μm. – Vật liệu: Polypropylene, Cotton – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 112 °C – Lưu lượng tới 1.1 m³/h/10” –…
Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GF

– Cấp lọc: Từ 0.6 μm đến 10 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việ liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
trufluor

Trufluor Plus Filter Housing

– Vật liệu: High Purity PFA – Lưu lượng: Tới 5.6 m³/h – Áp suất làm việc max: 6.9 bar – Nhiệt độ làm việc max: 90 °C – Kết nối…
Xem thêm