Close
ofas_hl_oil_free

OFAS HL Oil Free

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương:  -40 °C (Standard) ;  -20 ºC ;…
Xem thêm
cdas_hl_clean_dry

CDAS HL Clean Dry

– Lưu lượng: Từ 0.92 m³/min đến 5 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô – Hiển thị dewpoint – Nhiệt độ điểm sương: -40 °C (Standard) ;  -20 ºC; -70…
Xem thêm
carbon_mx

CARBOFLOW MX

Lọc khử mùi trong nước – Vật liệu lọc: Than hoạt tính. – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 60 °C – Ứng dụng: Lọc xử lý nước, lọc uống cho…
Xem thêm
es2000

ES2000 Series

Tách Dầu-Nước riêng biệt. Nước được xả trực tiếp ra môi trường không làm ô nhiễm môi trường. Dầu sẽ được tái chế hoặc phục vụ mục đích khác.…
Xem thêm
peplyn_plus_bev

BEVEPOR WG

Loại bỏ hoàn toàn vi sinh trong nước cho các hệ thống lọc nước – Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Glass Micronfibre. – Diện tích lọc: 0.5 m²/10”…
Xem thêm
fulflo_m-series

Fulflo M Series Filter Vessel

– Vật liệu: Carbon Steel, 316 Stainless Steel – Áp suất làm việc max: 111 bar – Nhiệt độ làm việc max: 121 °C – Kết nối Inlet/Outlet: 1” NPT –…
Xem thêm
proclear

PROPOR HC

– Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.55 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ…
Xem thêm
beer

Peplyn TF beer

Peplyn TF  beer lọc cặn trong lọc bia. – Cấp lọc: 5 μm – 10 μm – 15 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene – Diện tích lọc: 0.7 m²/10” –…
Xem thêm
bevpor

PEPLYN NE

– Cấp lọc: Từ 0.1 μm đến 50 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.79 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
vis_filter_housing-1

VIS Filter Housing

Vỏ lọc hơi nóng High flow steam. – Lưu lượng: Từ 150 kg/h đến 3750 kg/h tại áp suất 1 bar. Technical Data Sheet
Xem thêm
bio_x

High flow BIO-X

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: PTFE Impregnated Borosilicate Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.38 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C…
Xem thêm
peplyn_plus_bev

Peplyn Plus

Lọc Peplyn PLus được sử dụng trong công đoạn lọc ổn định (Pre-stabilization) trong dây chuyền sản xuất bia nói riêng và công nghiệp giải khát nói chung. –…
Xem thêm