Close
hyperdrain

Hyperdrain

– Lưu lượng xả: Từ 90 m³/min đến 600 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 1” – Áp suất làm việc max: 16 bar – 51 bar – Lắp đặt trên hệ…
Xem thêm
hsl_plus

HSL Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″…
Xem thêm
zva_multi

ZVA Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM FDA grade – Số lượng element filter: 3 – 5 – 9 – 15 – Size emelent filter: 10″ – 20″…
Xem thêm
prosteel

PROSTEEL A

– Cấp lọc: Từ 3 μm, 5 μm, 10 μm. – Vật liệu lọc: 316L Stainless Steel – Diện tích lọc: 0.05 m²/10” và 0.13 m²/10” – Kết cấu: Wrapped / Pleated…
Xem thêm
prepor_gf

High flow PREPOR GFA

– Cấp lọc:  1 μm – Vật liệu lọc: Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.48 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 70 °C – Ứng dụng: Loại bỏ…
Xem thêm
es2000

ES2000 Series

Tách Dầu-Nước riêng biệt. Nước được xả trực tiếp ra môi trường không làm ô nhiễm môi trường. Dầu sẽ được tái chế hoặc phục vụ mục đích khác.…
Xem thêm
proclear

PROPOR BR

– Cấp lọc: 0.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.55 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ…
Xem thêm
demi_hsi_plus_vent

Demi HSI PLus Vent

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Size element filter: 2.5″ – 5″ – Nhiệt độ làm việc max: 205 °C – Độ bóng bề…
Xem thêm
valuebond

ValueBond Absolute

– Cấp lọc: Từ 0.5 μm đến 100 μm. – Vật liệu: Polypropylene fiber – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 80 °C – Ứng dụng: R.O membrane pre-Filter,…
Xem thêm
prosteel

PROSTEEL N

– Cấp lọc: Từ 5 μm đến 100 μm. – Vật liệu lọc: 316L Stainless Steel – Diện tích lọc: 0.05 m²/10” và 0.13 m²/10” – Kết cấu: Wrapped / Pleated…
Xem thêm
tetpor_ii

High flow TETPOR II

– Cấp lọc: 0.2 μm – Vật liệu lọc: Polytetrafluoroethylene PTFE. – Diện tích lọc: 0.9 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 60 °C – Thanh trùng…
Xem thêm